Έρευνα αγοράς για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΚΠΕ Κόνιτσας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Προς

Εμπορία Πυροσβεστικών ειδών

Το ΚΠΕ Κόνιτσας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ,σας ενημερώνει και σας  προσκαλεί  να  καταθέσετε προσφορά για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ .

Τύπος πυροσβεστήρα :

PA 6kg Ξηράς σκόνης               τεμάχια: 14

Οροφής 6kg Ξηράς σκόνης        τεμάχια: 03

CO2 5 kg                                τεμάχια: 03

CO2 2kg                                 τεμάχια: 03

Wet Chemicai 9lit                     τεμάχια:01

 

Προσφορές μέχρι 28 /3/2019.

 

Κόνιτσα 13/3 /2019

 

Μαθητική Εστία Κόνιτσας

Τηλ. 26550-23825

FAX 26550-23903

e-mail : kpekon@otenet.gr

www.kpekonitsas.gr

 

Ο Υπεύθυνος  του Κ.Π.Ε ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Καραμπίνας  Φίλιππος

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΜΕΔΙΒΙΜ πατήστε εδώ.