Σεμινάριο: «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση»

Αφίσα σεμιναρίου by KpeKonitsas

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

 

Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρινα γεφύρια by KpeKonitsas

Σχετικά με την εκδρομή στο Αργυρόκαστρο

Για την πραγματοποίηση της εκδρομής στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας απαιτείται  οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι από τους συμμετέχοντες θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδρομή να αποστείλουν με email (kpekon@otenet.gr) ή fax (26550-23903) στο ΚΠΕ Κόνιτσας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους με λατινικούς χαρακτήρες (όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους ή το διαβατήριο)
  • τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • την ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ακολουθεί η κατάσταση των συμμετεχόντων

Καταστάσεις Συμμετεχόντων Σεμινάριο Ιανουαρίου 2016