Η παιδαγωγική ομάδα

Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν στο ΚΠΕ Κόνιτσας τη σχολική χρονιά 2015-2016:

Καραμπίνας Φίλιππος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΠΕ

Χρηστιά Ελένη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αναπληρώτρια υπεύθυνη

Ντάγκα Χριστίνα, Msc Outdoor, Environmental and Sustainability Education (University of Edingburgh), Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας

Σακαρέλης Χρήστος, Καθηγητής Φυσικής  Αγωγής, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας

Τσιλιγιάννη Σπυριδούλα, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας