Εκπαιδευτικό Υλικό

 1. Εκπαιδευτικό λογισμικό «Τροφοχώρα.«
 2. Τρίγλωσσο ενημερωτικό έντυπο (Έκδοση 1999).
 3. Ενημερωτικό τρίπτυχο (Έκδ. 2000 και ανανεωμένη έκδοση 2002).
 4. Ξενόγλωσσο πολύπτυχο (Έκδοση 2002).
 5. Ενημερωτικό φυλλάδιο-παιδαγωγικό παιχνίδι «Περιπέτεια στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου» (Έκδοση 2002).
 6. Παραγωγή CD-ROM με θέματα «Το Δασικό οικοσύστημα«, «Εθνικοί Δρυμοί«,»Το νερό – Το ποτάμι«, «Ιαματικές Πηγές.«
 7. Παραγωγή εκπαιδευτικών φυλλαδίων με θέμα: Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου, Έλεγχος ποιότητας των νερών, Τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, Εθνικό Δίκτυο Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση.
 8. Παραγωγή φύλλων εργασίας, χαρτών, αφισών, διαφανειών.
 9. Έκδοση Εκπαιδευτικού πακέτου για το Πρόγραμμα «Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου» (Έκδοση 2003).
 10. Παραμύθι «Ο κόσμος του αγρού σε περιπέτειες» (Έκδοση 2009).
 11. Έκδοση βιβλίου:»Από το σπόρο στο ψωμί» – Ιδέες για δραστηριότητες – Ερωτηματολόγια – Φύλλα Εργασίας (Έκδοση 2011) Συνοδευτικό CD με προβολή και διαδραστικό παιχνίδι.
 12. Έκδοση:»Η ιστορία της Περλίτας της μικρής σταγόνας» Αρχείο φωτογραφιών.
 13. Έκδοση Βιβλίου: Φύση και έργα ανθρώπων (Έκδ. 2001). Το βιβλίο σε μορφή pdf
  • Φύση και Έργα Ανθρώπων – ΕΞΩΦΥΛΛΟ (pdf)
  • Φύση και Έργα Ανθρώπων – Α ΜΕΡΟΣ (pdf)
  • Φύση και Έργα Ανθρώπων – B ΜΕΡΟΣ (pdf)
 14. Έκδοση βιβλίου: Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση (Έκδοση 2004).
 15. Έκδοση τετραδίου για το μαθητή: «Εξερευνώ και μαθαίνω» (πρόγραμμα παραδοσιακοί οικισμοί και φύση).Το βιβλίο σε μορφή pdf
  • από το σπόρο στο ψωμί – ΕΞΩΦΥΛΛΟ (pdf)
  • από το σπόρο στο ψωμί – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (pdf)
 16. Ενημερωτικό φυλλάδιο-παιδαγωγικό παιχνίδι «Περιβαλλοντικό μονοπάτι στην Πυρσόγιαννη» (Έκδοση 2008).